0592 - 26 28 44

Tarieven/vergoedingen

Gebitsprotheses worden deels vergoed door de basisverzekering. Vanuit aanvullende verzekeringen zijn extra vergoedingen mogelijk. Wij raden u aan hiervoor uw verzekeraar te raadplegen, maar wij kunnen u ook van deze informatie voorzien.

Tarieven

De tarieven voor tandartszorg zijn landelijk bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Centrum Mondzorg Rolde en Mondzorg Gieten houden zich aan deze tarieven. De tarieven die wij als laboratorium rekenen voor materiaal en techniekkosten, zijn eveneens marktconform en worden door elke basisverzekering vergoed conform de voorwaarden. In enkele gevallen zijn met zorgverzekeraars afspraken gemaakt over kwaliteit, nazorg en garantie. Zo bent u altijd verzekerd van goede zorg.

Vergoeding volledige gebitsprothese vanuit basisverzekering

De totale kosten voor een volledige boven- en onderprothese bedragen ongeveer 1.200 euro. Van deze kosten wordt 75 procent vergoed vanuit de basisverzekering. De wettelijke eigen bijdrage is dus 25 procent. Is uw huidige prothese ouder dan acht jaar, dan hoeft er bij de zorgverzekeraar geen toestemming worden gevraagd om een nieuwe te maken. Is de prothese eerder aan vervanging toe, dan moet de tandarts of tandprotheticus een machtiging aanvragen. Alleen met een machtiging worden de kosten deels vergoed.

Vergoeding klikgebit vanuit basisverzekering

Als het klikgebit op medische indicatie wordt geplaatst, worden de kosten grotendeels vergoed vanuit de basisverzekering. Deze kosten komen al gauw boven de 4.000 euro uit. Uw eigen bijdrage voor een klikgebit is maximaal 125 euro per kaakdeel.

In sommige gevallen kan de tandarts-implantoloog zonder machtiging werken. Dat geldt voor patiënten die zijn verzekerd bij de Achmea-groep, de Menzis-groep en de VGZ-groep. Bent u aangesloten bij een andere verzekeraar, dan moet wel vooraf toestemming worden gevraagd voor het plaatsen van een klikgebit.

Vergoeding vanuit aanvullende verzekering

Heeft u een aanvullende tandartsverzekering, dan wordt mogelijk ook een deel van uw eigen bijdrage aan uw prothese vergoed. Het resterende deel betaalt u normaal gesproken zelf. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de hoogte en status van uw eigen risico.

Kosten bij reparatie of opvulling

De kosten van een reparatie of rebasing (opvulling) van uw kunstgebit worden volledig vergoed door de basisverzekering. Hierbij geldt geen eigen bijdrage. Wel moet een rebasing op een klikgebit eerst worden aangevraagd bij uw zorgverzekering. Uw tandarts of tandprotheticus doet dit voor u.